Financieel management

IB advies stelt periodiek diverse managementrapportages op, zoals de maand- en kwartaalcijfers, begrotingen, cashflow- en budgetoverzichten. Zo bent u beter in staat te ondernemen en kunt u door deze tussentijdse rapportages tijdig de juiste beslissingen nemen op financieel gebied.

IB advies verbindt cijfers en strategie met elkaar en dit is een waardevolle combinatie voor vele organisaties. De financiële rapportages worden ingezet voor sturingsdoeleinden en zo kan samen met het management de koers van de organisatie worden bepaald.

IB advies richt boekhoudingen in en zorgt er voor dat de structuur van de boekhouding aansluit op uw behoeften van financieel management.

Inkomstenbelasting
Eigen woning
Bezwaar- en beroepsschriften
Toeslagen
Ondernemersfaciliteiten
Auto van de zaak
Omzetbelasting
Vennootschaps- en dividendbelasting
Contracten
Nalatenschapsplanning
Huwelijk en testament
Schenk- en erfbelasting
Bedrijfsopvolging
Controlling
Periodieke cijfers
Begroting en budget
Cashflow
Boekhouding