Financiële planning

Voor veel mensen is het een belangrijke wens om de langstlevende partner goed verzorgd achter te laten. Daarbij is het van belang te weten waaruit de nalatenschap bestaat. De aard en de omvang bepalen de uiteindelijke nalatenschapsplanning (estateplanning). De huwelijkse voorwaarden en een testament zijn hiervoor goede instrumenten. In de huwelijkse voorwaarden is immers vastgelegd hoe het vermogen is verdeeld voor het huwelijk, wordt verrekend tijdens het huwelijk en wordt afgerekend bij einde van het huwelijk. In een testament wordt vastgelegd wie de erfgenamen zijn en voor welk gedeelte. Daarbij kunnen specifieke voorwaarden worden opgesteld.

Tevens kan door een testament een flink bedrag aan erfbelasting worden bespaard. Ook door een optimaal schenkingsplan bij leven zorgt u ervoor dat er minder erfbelasting verschuldigd is bij overlijden.

Bij een ondernemer kan goede bedrijfsopvolging actueel zijn. Bij bedrijfsopvolging spelen tal van juridische, fiscale en financiële aspecten een rol, maar de verkoop van de onderneming heeft ook emotionele gevolgen. Niet alleen de prijs, maar ook de toekomstplannen voor de onderneming zijn belangrijk voor de ondernemer. De financiele planning begint al bij een optimale fiscale bedrijfsstructuur. Daarnaast dient de onderneming zowel financieel als organisatorisch in goede conditie gebracht te worden om tot een optimale verkoop te komen.

Inkomstenbelasting
Eigen woning
Bezwaar- en beroepsschriften
Toeslagen
Ondernemersfaciliteiten
Auto van de zaak
Omzetbelasting
Vennootschaps- en dividendbelasting
Contracten
Nalatenschapsplanning
Huwelijk en testament
Schenk- en erfbelasting
Bedrijfsopvolging
Controlling
Periodieke cijfers
Begroting en budget
Cashflow
Boekhouding